Kontakt

Biznes i sponsorzy: Jakub Marszałkowski, jakub@gic.gd

Prelegenci: Hanna Marszałkowska, hanna@gic.gd

Media i prasa: Ewelina Wiznerowicz, eve@gic.gd

Wszystkie inne kwestie: contact@gic.gd / kontakt@gic.gd