Minione edycje

GIC 2017

Wybrani prelegenci
Program

GIC 2016

Infografika
Wybrani prelegenci
Program
GIC Week

GIC 2015

Infografika
Wybrani prelegenci
Program
Parties

ZTG 2014

Infografika
Wybrani prelegenci
Program

 

Początki GIC

Game Industry Conference, podobnie jak wiele podobnych cyklicznych wydarzeń, zapoczątkowano jako nieformalne spotkanie kilkunastu programistów. Pierwsza konferencja rozpoczęła się 8 sierpnia 2008 roku pod nazwą Zjazd Twórców Gier. Dokładnie 13 uczestników miało możliwość słuchania 8 rozmów przez 5 mówców w salach konferencyjnych domu studenckiego w Krakowie.

 

 

Polska branża Gamedev w tym czasie nie mogła pochwalić się podobnymi wydarzeniami, zatem inicjatywa została przyjęta entuzjastycznie. Przez trzy kolejne lata ZTG ukonstytuowało się jako cykliczne wydarzenie organizowane corocznie przez różne grupy studentów, jednak zawsze pod egidą Tomasza Kaczmarka – twórcy i spiritus movens zjazdów. I tak konferencja odwiedziła Warszawę w 2009 r., Gdańsk w 2010 r. i Łódź w 2011 r. W kolejnych latach rosła również liczba uczestników – do 42, a następnie 215 i 232 osób.

W 2012 roku z inicjatywy studentów Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej ZTG został zaproszony do Poznania. Po kilku debatach na temat czasu i miejsca konferencji wybór stał się oczywisty: podczas targów Poznań Game Arena (PGA) powracających wówczas po dwóch latach przerwy. Wydarzenie było szczególnie udane pod względem frekwencji, która wzrosła diametralnie do 1600 uczestników. To zadecydowało o pozostaniu w Poznaniu i dalszej współpracy z PGA. Sukces ZTG 2013 wraz z 2040 uczestnikami potwierdził słuszność tej decyzji.

 

 

ZTG 2014 z udziałem ponad 47 międzynarodowych mówców to kolejny wielki krok naprzód, jeśli chodzi o jakość, rozpoznawalność i obecność na arenie międzynarodowej. Internacjonalizacja właśnie wymusiła przejście na angielską nazwę – i tak Zjazd Twórców Gier odrodził się jako Game Industry Conference. Dalszy ciąg historii już jest znany: wielka konferencja w Poznaniu, zbierająca co roku tysiące tłumów z Polski i regionu, oferując rozmowy, tworzenie sieci, powiązania biznesowe, rekrutację i wszystko, co tej renomy wydarzenie branżowe powinno oferować.