Rejestracja na Lightning Talks

Ostatniego dnia GIC-a odbędą się Lightning Talks. Są to krótkie 5-minutowe prezentacje o dowolnym, byle związanym z grami komputerowymi temacie. Każdy jest mile widziany. Jeżeli chciesz podzielić się z nami Twoim doświadczeniem, zarejestruj się korzystając z formularza poniżej. Rejestracja możliwa będzie do 14.10.2018 włącznie, jednak zostawiamy sobie prawo do zamknięcia jej wcześniej jeżeli będzie zbyt dużo zgłoszeń. Zgłoszone prezentacje będą ocenione na podstawie przesłanych slajdów oraz streszczenia. Lista przyjętych zostanie opublikowana na tej stronie i będzie aktualizowana na bieżąco.