Roundtable

Roundtable to jeden z formatów spotkań na GIC gdzie wszyscy uczestnicy biorą udział w dyskusji, która jest nadzorowana przez moderatora. Każda osoba biorąca udział w dyskusji może zadać pytanie, pomóc w rozwiązaniu problemu innego developera lub odpowiedzieć na jego pytanie. Głównym celem jest odejście od teoretycznych rozważań i skupienie się na realnych wyzwaniach innych uczestników.

Szczegółowy plan dostępny jest na stronie programu.