Zgłaszanie prelekcji

GIC to najlepsze miejsce na dzielenie się doświadczeniem w gamedevie. Nacisk kładziony na jakość wykładów oraz ich zaawansowaną merytoryczną treść przyciąga przeszło 3000 uczestników. Wykład na GIC to unikalna okazja by pokazać się jako profesjonalista.

Zakres i wymagania dotyczące prelekcji

Nie chcemy ograniczać zakresu zagadnień, jakiego mogą dotyczyć wykłady. Zamiast tego proponujemy sprawdzić czy można pozytywnie odpowiedzieć na pytanie „Czy dany wykład przyniesie faktyczne korzyści developerom?”. Dobrze, jeżeli tematyka będzie mieścić się na liście bloków programowych podanych w formularzu, ale, jeżeli będzie to miało cel jesteśmy gotowi na uruchomienie nowego bloku.

GIC udostępnia uczestnikom system oznaczania stopnia zaawansowania wykładów (1 – basic, 2 – intermediate, 3 – advanced). Zachęcamy prelegentów do zgłaszania bardziej zaawansowanych wykładów na specjalistyczne tematy. Wykłady na poziomie początkującym lub generyczne w treści są najłatwiejsze do znalezienia na wszystkich konferencjach dookoła czy nawet na wydarzeniach studenckich. Idealny wykład jest praktyczny, zawiera dzielenie się prawdziwymi doświadczeniami w rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z tworzeniem gier oraz wiedzę, którą deweloperzy mogą zdobyć i wykorzystywać w swoich własnych projektach.

Proces zgłaszania wykładu i jego recenzji

Prosimy o zgłoszenie wykładu poniżej. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 sierpnia (w tym roku dużo wcześniej!).

GIC używa niezwykle zaawansowanego systemu recenzowania. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Radę konferencji. Zwykle każde będzie oceniane przez trzech recenzentów, którzy ocenią wykład i skomentują jego mocne i słabe strony oraz jak może zostać ulepszony.

Każdy wykładowca otrzymuje od GIC informację o ocenie wykładu i komentarze, nawet jeśli wykład zostanie odrzucony. Nasza procedura recenzowania obejmuje również etap odpowiedzi na pytania recenzentów, który może być zastosowany, jeśli zgłoszenie nie było wystarczająco wyczerpujące, członkowie rady mają pytania, ich oceny różnią się diametralnie lub w jakikolwiek inny sposób może to pomóc w ocenie. Może to oznaczać prośbę o odpowiedź na wątpliwości recenzentów, uzupełnienie części zgłoszenia lub nawet dostarczenie slajdów z wyprzedzeniem.

Twórcy zaakceptowanych prelekcji zostaną poinformowani najpóźniej do 11 września, ale będziemy starać się oceniać wcześniejsze zgłoszenia na bieżąco, i informować o akceptacji wcześniej, gdzie tylko będzie to możliwe.

Korzyści i obowiązki prelegentów

Przesyłając zgłoszenie, potwierdzają Państwo że wezmą udział w konferencji i przedstawią prelekcję na żywo. Ponieważ GIC NIE pokrywa kosztów, potwierdzają Państwo również że poniosą koszty podróży i zakwaterowania sami lub otrzymają na to finansowanie. Przesłanie zgłoszenia jest również potwierdzeniem, że są Państwo kompetentni w zakresie wiedzy obejmowanym przez prelekcję, posiadają wszelkie prawa do prezentowanych treści i że zobowiązują się Państwo poświęcić odpowiednią ilość czasu na przygotowanie jej. Zalecamy, aby na przygotowanie prelekcji poświęcić przynajmniej jeden dzień pracy oraz przeprowadzić przynajmniej jedną pełną próbę wygłoszenia prelekcji przed konferencją. Dodatkową motywacją tutaj niech będzie fakt, że na GIC uczestnicy oceniają wykładowców w aplikacji mobilnej.

Jako prelegenci otrzymają Państwo a Business Pass na GIC, który obejmuje pełny dostęp do konferencji, w tym wszystkich wykładów, wszystkich stref wystawienniczych, spotkań biznesowych Pitch&Match, biznes lounge z napojami, przekąskami i lunchami, jak również zaproszenia na wieczorne imprezy, także z bezpłatnymi napojami i jedzeniem.

Prosimy o uważne wypełnienie formularza poniżej, ze szczególną uwagą zwróconą na pola pozwalające Radom ocenić prelekcję. Informacje zawarte w polach oznaczonych [public] zostaną wykorzystane publicznie, aby promować Państwa prelekcję, osobę i firmę. Teksty mogą być przedmiotem prac redakcyjnych. Pozostałe pola są wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Jeżeli zgłaszali Państwo wykład na GIC2015 lub 2016 zachęcamy by się zalogować. W razie potrzeby dostępna jest opcja przypomnienia hasła.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące procesu zgłoszenia prelekcji, prosimy o kontakt mailowy na jakub@gic.gd. Prosimy zwrócić uwagę, że poniższy formularz przeznaczony jest do zgłaszania prelekcji — w przypadku chęci zorganizowania warsztatu, prosimy o kontakt mailowy bezpośrednio na marcin@gic.gd.


Informacje o prelegencie

Imię i nazwisko
Pełne imię i nazwisko
Email
Na ten email wyślemy hasło do Twojego profilu, więc upewnij się, że jest on poprawny.
Referencje
Opisz, co czyni Cię dobrym kandydatem na prelegenta: tytuły, nad którymi pracowałeś, firmy, konferencje etc. Informacje te zostaną użyte w opisie prelegenta, tak jak tutaj.
Telefon
Twój numer telefonu będzie nam potrzebny na wypadek, gdybyśmy musieli się z Tobą skontaktować podczas konferencji
Zdjęcie
Minimum 230x230 pikseli [publiczne]
Rola

Stanowisko
Podaj stanowisko, jakie zajmujesz, np. programista AI, profesor nadzwyczajny, niezależny deweloper etc. [publiczne]
Firma (opcjonalne)
Wypełnij przynajmniej jedno: Firma, Uczelnia, Zespół [publiczne]
Uczelnia (opcjonalne)
Jeśli jesteś pracownikiem naukowym bądź studentem [publiczne]
Zespół (opcjonalne)
Jeśli reprezentujesz nieformalny zespół, np. projekt 'po godzinach' [publiczne]
Twitter (opcjonalne)
Twoje konto na Twitter, którego użyjemy do promowania Cię

Informacje o prelekcji

Tytuł
Tytuł prelekcji [publiczne]
Opis
Krótki (od 400 do 600 znaków) opis prelekcji [publiczne]
Takeaway
Jaką wiedzę i/lub umiejętności posiądą słuchacze? Jakie rzeczywiste przypadki, a więc firmy i gry, będą analizowane? Gdzie będzie to mieć zastosowanie?
Vertical slice: opis najlepszego slajdu z prezentacji
Przedstaw w 3-4 zdaniach najbardziej nośny slajd w Twojej prezentacji.NIE PISZ o '10 sposobach na...', umieść to w takeaway. Tutaj opisz jeden z nich, który jest nietrywialny, pokazując szczegóły.
Wcześniejsze prezentacje (opcjonalne)
Jeśli przedstawiałeś już zgłaszaną prelekcję, napisz, gdzie i przy jakiej okazji. Jeśli zgłaszasz uzupełnioną i zaktualizowaną wersję, opisz, jakie zmiany wprowadziłeś.
Link do slajdów (opcjonalne)
Jeśli posiadasz jakieś materiały związane z prelekcją (szkic, plan prezentacji, slajdy etc.), możesz je to wgrać lub podać link. Pomoże to radzie programowej w ocenie Twojej prelekcji.
Slajdy (opcjonalne)
Ścieżka

Możesz wybrać więcej niż jedną opcję, jeśli pasują one do Twojej prelekcji
Język

Zdecydowanie preferowane są prelekcje w języku angielskim. Jedyne powody dla zgłoszenia prelekcji po polsku to: prezentacja kierowana dla początkująych, prelekcja skupiająca się na tematach krajowych, prelekcja, która straciłaby na jakości przy tłumaczeniu na angielski.
Długość

Mile widziany jest wybór którejś z opcji pozwalającej nam na zdecydowanie pomiędzy długą/krótką prelekcją, jako że ułatwi nam to ułożenie programu. W przypadku prelekcji, której rada nie zaakceptuje w wersji długiej, może istnieć możliwość przedstawienia jej w wersji krótkiej.
Poziom

początkujący: dla osób nie mających wcześniejszego doświadczenia w temacie;
zaawansowany: dla osób mających już znaczną wiedzę w obszarze prelekcji
Dodatkowe informacje (opcjonalne)
Jeśli chciałbyć przekazać dodatkowe informacje (np. z powodu ograniczeń podróży możesz wystąpić jedynie w określony dzień), podaj je tutaj