Zgłaszanie prelekcji

GIC to najlepsze miejsce na dzielenie się doświadczeniem w gamedevie. Nacisk kładziony na jakość wykładów oraz ich zaawansowaną merytoryczną treść przyciąga przeszło 3200 uczestników. Wykład na GIC to unikalna okazja by pokazać się jako profesjonalista.

Zakres i wymagania dotyczące prelekcji

Nie chcemy ograniczać zakresu zagadnień, jakiego mogą dotyczyć wykłady. Zamiast tego proponujemy sprawdzić czy można pozytywnie odpowiedzieć na pytanie „Czy dany wykład przyniesie faktyczne korzyści developerom?”. Dobrze, jeżeli tematyka będzie mieścić się na liście bloków programowych podanych w formularzu, ale, jeżeli będzie to miało cel jesteśmy gotowi na uruchomienie nowego bloku.

GIC udostępnia uczestnikom system oznaczania stopnia zaawansowania wykładów (1 – basic, 2 – intermediate, 3 – advanced). Zachęcamy prelegentów do zgłaszania bardziej zaawansowanych wykładów na specjalistyczne tematy. Wykłady na poziomie początkującym lub generyczne w treści są najłatwiejsze do znalezienia na wszystkich konferencjach dookoła czy nawet na wydarzeniach studenckich. Idealny wykład jest praktyczny, zawiera dzielenie się prawdziwymi doświadczeniami w rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z tworzeniem gier oraz wiedzę, którą deweloperzy mogą zdobyć i wykorzystywać w swoich własnych projektach.

Proces zgłaszania wykładu i jego recenzji

Prosimy o zgłoszenie wykładu poniżej.

GIC używa niezwykle zaawansowanego systemu recenzowania. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Radę konferencji. Zwykle każde będzie oceniane przez trzech recenzentów, którzy ocenią wykład i skomentują jego mocne i słabe strony oraz jak może zostać ulepszony.

Każdy wykładowca otrzymuje od GIC informację o ocenie wykładu i komentarze, nawet jeśli wykład zostanie odrzucony. Nasza procedura recenzowania obejmuje również etap odpowiedzi na pytania recenzentów, który może być zastosowany, jeśli zgłoszenie nie było wystarczająco wyczerpujące, członkowie rady mają pytania, ich oceny różnią się diametralnie lub w jakikolwiek inny sposób może to pomóc w ocenie. Może to oznaczać prośbę o odpowiedź na wątpliwości recenzentów, uzupełnienie części zgłoszenia lub nawet dostarczenie slajdów z wyprzedzeniem.

Korzyści i obowiązki prelegentów

Przesyłając zgłoszenie, potwierdzają Państwo że wezmą udział w konferencji i przedstawią prelekcję na żywo. Ponieważ GIC NIE pokrywa kosztów, potwierdzają Państwo również że poniosą koszty podróży i zakwaterowania sami lub otrzymają na to finansowanie. Przesłanie zgłoszenia jest również potwierdzeniem, że są Państwo kompetentni w zakresie wiedzy obejmowanym przez prelekcję, posiadają wszelkie prawa do prezentowanych treści i że zobowiązują się Państwo poświęcić odpowiednią ilość czasu na przygotowanie jej. Zalecamy, aby na przygotowanie prelekcji poświęcić przynajmniej jeden dzień pracy oraz przeprowadzić przynajmniej jedną pełną próbę wygłoszenia prelekcji przed konferencją. Dodatkową motywacją tutaj niech będzie fakt, że na GIC uczestnicy oceniają wykładowców w aplikacji mobilnej.

Jako prelegenci otrzymają Państwo a Business Pass na GIC, który obejmuje pełny dostęp do konferencji, w tym wszystkich wykładów, wszystkich stref wystawienniczych, spotkań biznesowych Pitch&Match, biznes lounge z napojami, przekąskami i lunchami, jak również zaproszenia na wieczorne imprezy, także z bezpłatnymi napojami i jedzeniem.

Prosimy o uważne wypełnienie formularza poniżej, ze szczególną uwagą zwróconą na pola pozwalające Radom ocenić prelekcję. Informacje zawarte w polach oznaczonych [public] zostaną wykorzystane publicznie, aby promować Państwa prelekcję, osobę i firmę. Teksty mogą być przedmiotem prac redakcyjnych. Pozostałe pola są wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Jeżeli zgłaszali Państwo wykład na GIC2015, 2016 lub 2017 zachęcamy by się zalogować. W razie potrzeby dostępna jest opcja przypomnienia hasła.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące procesu zgłoszenia prelekcji, prosimy o kontakt mailowy na jakub@gic.gd. Prosimy zwrócić uwagę, że poniższy formularz przeznaczony jest do zgłaszania prelekcji — w przypadku chęci zorganizowania warsztatu, prosimy o kontakt mailowy bezpośrednio na marcin@gic.gd.

Termin zgłaszania prelekcji to 10 sierpnia 2018.


Zgłoś prelekcję tutaj ⧉