Workshops during Game Industry Conference

Several workshops take place during the GIC. Due to limited capacity, you must register separately for every workshop you’d like to attend. Access will be granted on a first-come-first-served basis.

Please note that the description’s language corresponds with the workshop’s language. That’s why descriptions of some workshops are in Polish. If you have any questions, feel free to contact us contact@gic.gd.

This year, only GIC attendees can take part in our Workshops. Please ensure you have a conference ticket and free time in the workshop slot before you submit the form.

GIC 2023 workshops list

  • Level Up Your Game: Success with Multi-Armed Bandits and A/B Testing in Games Personalization

    Dario d’Andrea, Michael Kolomenkin Playtika
    Saturday 11:30 Roundtable 1


    The workshop aims to provide our audience with real tools for solving real problems. It will consist of two parts: A/B testing and Bandits Library. A/B testing is the essential tool for any game to understand what version is better. We created a Python library that makes analysis of A/B tests much simpler and decision-making easier. Multi Arm Bandits (MAB) can be thought of A/B testing on steroids. Instead of running a single test and making a decision after it, MAB let you continuously monitor your tests, exploit the best option, and explore other options simultaneously.

    You will need your laptop to take part in the workshop!

  • IP w studiu gier wideo – zarządzanie, zespół i podatki

  Grzegorz Keler, Marcin Balicki SPCG Law Firm

Friday 17:00 Roundtable 0

Własne IP to przeważnie skarb każdego studia. Warto o niego dbać – zarządzać obiegiem praw do IP, uwzględniać IP w umowach z pracownikami, a najlepiej zmniejszać dzięki niemu obciążenia podatkowe. Jak zrobić to prawidłowo i efektywnie? Dowiecie się o tym podczas warsztatów z trzema prawnikami, ekspertami w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa pracy i prawa podatkowego. Oczywiście nie zapomnimy opowiedzieć o najnowszych zmianach prawnych w tych dziedzinach prawa. Planujemy też sekcję Q&A, więc powiedzenia „leave your (legal) troubles at the door” nie stosuje się!