Geek Jam – Regulamin

 

REGULAMIN KONKURSU “GEEK JAM”

 

 • 1 Postanowienia og├│lne
 1. Konkurs ÔÇ×Geek JamÔÇŁ (dalej Konkurs) organizowany jest przez Fundacj─Ö Vitruvio z siedzib─ů w Poznaniu – ┬ázwanej dalej ÔÇ×OrganizatoremÔÇŁ, we wsp├│┼épracy z Instytutem Adama Mickiewicza z siedzib─ů w Warszawie.
 2. Geek Jam to konkurs stworzony dla tw├│rc├│w gier, umo┼╝liwiaj─ůcy zademonstrowanie oraz udowodnienie swoich umiej─Ötno┼Ťci. Skierowany jest zar├│wno dla os├│b zajmuj─ůcych si─Ö tworzeniem gier w spos├│b profesjonalny, zawodowy jak i os├│b tworz─ůcych gry amatorsko.
 3. W ramach Konkursu uczestnicy bior─ůcy udzia┼é w konkursie maj─ů za zadanie stworzy─ç proof of concept gry komputerowej, zwanej dalej gr─ů. Wymogiem jaki gra musi spe┼énia─ç jest ┬áwykorzystanie przygotowanych przez organizatora d┼║wi─Ök├│w, muzyki oraz sampli z repozytorium Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.
 4. Dla pobudzenia kreatywno┼Ťci i stworzenia r├│wno┼Ťci szans, uczestnikom w momencie rozpocz─Öcia game jamu zostan─ů podane dodatkowe tematy w kt├│re stworzona gra musi w spos├│b artystyczny interpretowa─ç.
 5. Uczestnicy Konkursu pracuj─ů nad grami w wyznaczonym przez Organizator├│w miejscu na terenie Mi─Ödzynarodowych Targ├│w Pozna┼äskich w dniach 09 do 11 pa┼║dziernika 2018 roku (teren konkursu).
 6. Organizator Konkursu o┼Ťwiadcza, ┼╝e niniejszy Konkurs nie jest gr─ů losow─ů, loteri─ů fantow─ů, zak┼éadem wzajemnym, loteri─ů promocyjn─ů, kt├│rych wynik zale┼╝y od przypadku, ani ┼╝adn─ů inn─ů form─ů gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

 

 • 2 Warunki udzia┼éu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Udzia┼é w Konkursie mog─ů bra─ç jedynie osoby pe┼énoletnie.
 3. Przyst─Öpuj─ůc do Konkursu, Uczestnik niniejszym potwierdza akceptacj─Ö Regulaminu i wszystkich jego postanowie┼ä, w tym wymog├│w dotycz─ůcych mo┼╝liwo┼Ťci brania udzia┼éu w Konkursie. Bior─ůc udzia┼é w Konkursie Uczestnik zobowi─ůzany jest do przestrzegania okre┼Ťlonych w nim zasad.
 4. Gry w konkursie mog─ů by─ç tworzone przez zespo┼éy uczestnik├│w. Zespo┼éy winny by─ç 2-4 osobowe, i posiada─ç w sk┼éadzie cz┼éonk├│w mog─ůcych zapewni─ç dobr─ů jako┼Ť─ç kodu gry, oprawy wizualnej oraz warstwy d┼║wi─Ökowej lub muzycznej.
 5. W uzasadnionych przypadkach udokumentowanej skuteczno┼Ťci zespo┼éu w sk┼éadzie mniejszej lub wi─Ökszej liczby os├│b, mo┼╝e on zosta─ç dopuszczony do konkursu decyzj─ů organizatora.
 6. Aby wzi─ů─ç udzia┼é w Konkursie nale┼╝y wype┼éni─ç formularz zg┼éoszeniowy podaj─ůc informacje o zespole, jego do┼Ťwiadczeniu oraz dotychczasowych produkcjach i sukcesach.
 7. O zakwalifikowaniu zespołu do Konkursu decyduje Organizator.

 

 • 3 Zasady udzia┼éu oraz przebieg Konkursu
 1. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków.
 2. Uczestnicy zobowi─ůzani s─ů we w┼éasnym zakresie zorganizowa─ç sobie sprz─Öt komputerowy, peryferia oraz oprogramowanie na potrzeby udzia┼éu w Konkursie. Organizatorzy Konkursu nie s─ů zobowi─ůzani do zapewnienia uczestnikom sprz─Ötu ani oprogramowania.
 3. Uczestnicy ponosz─ů pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za wszelkie przedmioty stanowi─ůce ich w┼éasno┼Ť─ç, b─ůd┼║ b─Öd─ůce w ich posiadaniu na czas Konkursu (w tym w szczeg├│lno┼Ťci sprz─Öt komputerowy). Uczestnicy s─ů zobowi─ůzani do sprawowania nadzoru nad opisanymi powy┼╝ej ruchomo┼Ťciami we w┼éasnym zakresie. Organizator jest wy┼é─ůczony z odpowiedzialno┼Ťci za ewentualne szkody zwi─ůzane z niew┼éa┼Ťciwym u┼╝ytkowaniem sprz─Ötu, b─ůd┼║ brakiem odpowiedniego nadzoru nad nim.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za problemy techniczne powsta┼ée w trakcie Konkursu.
 5. Wszelkie szkody powsta┼ée z winy uczestnik├│w, zwi─ůzane z ich uczestnictwem w konkursie musz─ů zosta─ç przez nich naprawione poprzez przywr├│cenie do stanu poprzedniego lub poprzez zap┼éat─Ö odpowiedniej sumy pieni─Ö┼╝nej.
 6. Podczas trwania konkursu na terenie Mi─Ödzynarodowych Targ├│w Pozna┼äskich obowi─ůzuje ca┼ékowity zakaz spo┼╝ywania alkoholu, jak r├│wnie┼╝ za┼╝ywania i udzielania substancji psychoaktywnych oraz odurzaj─ůcych. Organizator zastrzega sobie prawo do usuni─Öcia uczestnika z miejsca konkursu oraz jego ca┼ékowit─ů dyskwalifikacj─Ö, w przypadku zaistnienia podejrzenia przebywania przez niego w stanie po spo┼╝yciu alkoholu, stanie nietrze┼║wo┼Ťci lub stanie wskazuj─ůcym na pozostawanie pod wp┼éywem substancji psychoaktywnych lub innych substancji odurzaj─ůcych.
 7. Uczestnicy s─ů zobowi─ůzani do noszenia “identyfikatora uczestnika” w trakcie trwania konkursu.
 8. Uczestnicy mog─ů swobodnie porusza─ç si─Ö po terenie Konkursu. Organizator zapewni informacje o sposobie przechodzenia przez bramki targ├│w oraz strefach i pomieszczeniach udost─Öpnionych dla uczestnik├│w.
 9. Uczestnicy maj─ů obowi─ůzek pozostawienia przestrzeni Konkursu w stanie, w jakim zosta┼éa im ona udost─Öpniona. Uczestnicy Konkursu zobowi─ůzani s─ů zachowa─ç przydzielone im stanowiska do pracy w czysto┼Ťci.
 10. Uczestnicy maj─ů obowi─ůzek niezw┼éocznie zg┼éosi─ç wszelkie zaobserwowane szkody, kt├│re powsta┼éy na terenie Konkursu. Zg┼éoszenia nale┼╝y dokona─ç koordynatorowi Konkursu.

 

 • 4 Prace w Konkursie
 1. Organizatorzy wprowadzaj─ů nast─Öpuj─ůce zastrze┼╝enia co do wykonania pracy, a mianowicie:
  1. praca musi by─ç w ca┼éo┼Ťci stworzona w trakcie Konkursu;
  2. praca nie mo┼╝e by─ç plagiatem, a tak┼╝e zawiera─ç element├│w b─Öd─ůcych plagiatem;
  3. praca musi by─ç zwi─ůzana z przynajmniej jednym z og┼éoszonych temat├│w oraz wykorzystywa─ç fragmenty muzyki i sample przygotowane przez Organizatora.
  4. Gra musi by─ç interaktywna, przez co rozumie si─Ö sytuacj─Ö, gdzie gracz musi mie─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç jej kontrolowania oraz wp┼éywania na jej przebieg.
  5. Gry nie mog─ů by─ç przygotowane przed oficjalnym rozpocz─Öciem Konkursu ÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ. Game Jam. Nie mo┼╝na r├│wnie┼╝ zg┼éasza─ç gier gotowych i dost─Öpnych w chwili rozpocz─Öcia konkursu.
 2. Uczestnicy w czasie tworzenia swoich produkcji mog─ů u┼╝y─ç dowolnego silnika gry, j─Özyka programowania, materia┼é├│w graficznych, itp., pod warunkiem posiadania do nich maj─ůtkowych praw autorskich lub wykupionych niezb─Ödnych licencji na warunkach okre┼Ťlonych przez licencjodawc─Ö.
 3. Ka┼╝dy zesp├│┼é mo┼╝e stworzy─ç tylko jedn─ů gr─Ö podczas Konkursu.
 4. Zakazana jest implementacja kodu lub algorytmu potencjalnie szkodliwego dla innych u┼╝ytkownik├│w komputera.
 5. Organizator nie sprawdzaj─ů ani nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci za legalno┼Ť─ç materia┼é├│w u┼╝ytych w produkcjach, ani oprogramowania u┼╝ytego przez u┼╝ytkownik├│w/teamy do ich tworzenia. Organizatorzy nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci za ewentualne szkody wynik┼ée z pos┼éugiwania si─Ö przez uczestnik├│w w trakcie konkursu nielegalnym oprogramowaniem lub materia┼éem.
 6. Obowi─ůzuje kategoryczny zakaz umieszczania w tworzonych pracach tre┼Ťci niezgodnych z prawem, kontrowersyjnych oraz innych, kt├│re mog┼éyby zosta─ç ┼║le przyj─Öte. Za takie tre┼Ťci uznaje si─Ö w szczeg├│lno┼Ťci:
  1. tre┼Ťci pornograficzne,
  2. tre┼Ťci wzywaj─ůce do nienawi┼Ťci rasowej, wyznaniowej lub innej,
  3. tre┼Ťci propaguj─ůcych przemoc, przez to rozumie si─Ö tre┼Ťci brutalniejsze ni┼╝ to og├│lnie przyj─Öte w grach tego rodzaju,
  4. tre┼Ťci propaguj─ůcych narkotyki.
 1. Organizator Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji gry, szczeg├│lnie je┼Ťli tre┼Ťci przedstawione w niej ┼éami─ů prawo, dobre obyczaje lub te┼╝ s─ů niezgodne z tematem konkursu.
 2. Na prac─Ö konkursow─ů winny sk┼éada─ç si─Ö:
  1. dzia┼éaj─ůcy build gry
  2. kr├│tki film prezentuj─ůcy gr─Ö, zawierajacy co najmniej logo gry oraz fragment gameplayu
  3. co najmniej cztery grafiki prezentuj─ůce gr─Ö, z czego co najmniej jedna z na┼éo┼╝onym logo gry
 3. Uczestnicy zobowi─ůzani s─ů przed zako┼äczeniem konkursu wgra─ç prac─Ö konkursow─ů na platform─Ö internetow─ů wskazan─ů przez Organizatora.
 4. Konkurs ko┼äczy si─Ö prezentacj─ů stworzonych gier. Prezentacja odb─Ödzie si─Ö w dniu 11 pa┼║dziernika 2018 roku. Dok┼éadny godzinowy program konkursu zostanie og┼éoszony publicznie przed rozpocz─Öciem konkursu.

 

 • 5 Wyb├│r zwyci─Özc├│w i nagrody
 1. Decyzj─Ö o wy┼éonieniu zwyci─Özc├│w oraz przyznaniu nagr├│d podejmuje Jury wybrane przez Organizatora oraz IAM i podane do wiadomo┼Ťci uczestnik├│w przed rozpocz─Öciem Konkursu.
 2. Jury podejmie decyzj─Ö w trakcie trwania Game Industry Conference na podstawie prezentacji gier zrealizowanych przez uczestnik├│w na zako┼äczeniu konkursu, a tak┼╝e analizy materia┼é├│w sk┼éadaj─ůcych si─Ö na prace konkursowe.
 3. Organizator przyzna do dw├│ch nagr├│d w postaci umowy koprodukcyjnej i wk┼éadu finansowego ┬áprzeznaczonego na dalsz─ů prac─Ö nad gr─ů i rozwini─Öcie jej do pe┼énoprawnego prototypu. P├│┼║niejsze post─Öpowanie i produkcja gry zostan─ů sformalizowane osobn─ů umow─ů pomi─Ödzy Organizatorem, a zwyci─Öskimi zespo┼éami.
 4. Podstawowym kryterium oceny zg┼éoszonych prac przez jury jest ich jako┼Ť─ç, potencja┼é dalszego rozwoju, w tym grywalno┼Ť─ç oraz kreatywne wykorzystanie zadanego tematu oraz udost─Öpnionych pr├│bek d┼║wi─Ökowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odst─ůpienia od przyznania nagr├│d, w sytuacji gdy uzna, ┼╝e w┼Ťr├│d poziom prac konkursowych nie spe┼énia wymaga┼ä im stawianych.
 6. Nagrody nie podlegaj─ů wymianie na got├│wk─Ö lub inne nagrody rzeczowe.

 

 • 6 W┼éasno┼Ť─ç intelektualna

Uczestnicy tworz─ůcy zesp├│┼é w Konkursie po┼Ťwiadczaj─ů, ┼╝e utworzone (wsp├│┼étworzone) przez nich dzie┼éa nie naruszaj─ů ┼╝adnych praw os├│b trzecich oraz ┼╝e s─ů ich autorstwa (wsp├│┼éautorstwa), tj. wszelkie prawa autorskie nale┼╝─ů do nich samych.

 1. Uczestnicy o┼Ťwiadczaj─ů ┬á┼╝e bior─ů na siebie ca┼ékowit─ů i niczym nieograniczon─ů odpowiedzialno┼Ť─ç z tytu┼éu jakichkolwiek roszcze┼ä os├│b trzecich kierowanych wobec Organizatora, kt├│re powsta┼éyby w zwi─ůzku z jego udzia┼éem w konkursie.
 2. Uczestnicy zezwalaj─ů na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w postaci zdj─Ö─ç i film├│w bez ogranicze┼ä czasowych i terytorialnych oraz bez wynagrodzenia, dla cel├│w marketingowych, promocyjnych oraz informacyjnych.
 3. Uczestnicy zezwalaj─ů Organizatorowi na wykorzystanie materia┼é├│w zwi─ůzanych z prezentacj─ů wytworzonego dzie┼éa (w szczeg├│lno┼Ťci: zrzut├│w ekranu, prezentacji lub jej fragment├│w) dla cel├│w wewn─Ötrznych oraz promocyjnych bez ogranicze┼ä czasowych i terytorialnych oraz bez wynagrodzenia. W szczeg├│lno┼Ťci nieodp┼éatnie udzielaj─ů dla utwor├│w okre┼Ťlonych w paragrafie ┬ž4 punkcie 8b i c nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji, wraz z prawem do sublicencjonowania, na nast─Öpuj─ůcych polach eksploatacji:
  1. w┼é─ůczenie utwor├│w we fragmentach lub w ca┼éo┼Ťci do dowolnych wydawnictw, program├│w komputerowych oraz stron internetowych;
  2. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie utwor├│w (w tym wprowadzanie do pami─Öci komputera lub innego urz─ůdzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jak─ůkolwiek technik─ů, w tym drukarsk─ů, reprograficzn─ů, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego i elektronicznego lub innego, technik─ů analogow─ů lub cyfrow─ů, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich no┼Ťnikach, w tym no┼Ťnikach video, no┼Ťnikach papierowych lub podobnych, ┼Ťwiat┼éoczu┼éych, magnetycznych, optycznych, dyskach, ko┼Ťciach pami─Öci, no┼Ťnikach komputerowych i innych no┼Ťnikach; bez wzgl─Ödu na pojemno┼Ť─ç no┼Ťnika i technologi─Ö zapisu (odczytu);
  3. wszelkie publiczne udost─Öpnianie w taki spos├│b, aby ka┼╝dy m├│g┼é mie─ç do niego dost─Öp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez sieci teleinformatyczne, bazy danych, serwery lub inne urz─ůdzenia i systemy, w tym tak┼╝e os├│b trzecich, w obiegu otwartym lub zamkni─Ötym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez mo┼╝liwo┼Ťci zapisu, i bez wzgl─Ödu na zasi─Ög terytorialny tego udost─Öpniania;
  4. wykorzystanie fragment├│w utwor├│w, do cel├│w promocji i reklamy,
  5. wprowadzania w utworach zmian i skr├│t├│w, skalowania i kadrowania utwor├│w, wykorzystania ca┼éo┼Ťci lub fragment├│w utwor├│w jako sk┼éadnik├│w innych utwor├│w
 4. W przypadku prac zwyci─Öskich, dalsze zastosowania prawa autorskiego i w┼éasno┼Ťci intelektualnej podlega─ç b─Öd─ů osobnej umowie podpisanej pomi─Ödzy Zwyci─Özcami a Organizatorem, o kt├│rej mowa w ┬ž4 ust. 2.

 

 • 7 Przetwarzanie danych osobowych

Udzia┼é w konkursie jest r├│wnoznaczny z wyra┼╝eniem przez osoby w nim uczestnicz─ůce zgody na przetwarzanie przez Organizator├│w ich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

 • 8 Postanowienia ko┼äcowe
 1. Organizatorzy zastrzegaj─ů sobie prawo do przerwania lub odwo┼éania konkursu oraz zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Organizatorzy nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci wynikaj─ůcej z odwo┼éania lub zmiany daty konkursu, a wszelkie roszczenia uczestnik├│w lub os├│b trzecich z tego tytu┼éu s─ů wy┼é─ůczone.
 3. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczeg├│lno┼Ťci podanie nieprawdziwych danych osobowych, dobrych obyczaj├│w lub naruszenie przepis├│w obowi─ůzuj─ůcego prawa upowa┼╝nia Organizatora do wykluczenia uczestnika z udzia┼éu w konkursie oraz powoduje utrat─Ö prawa do nagrody.