Program

Lista pierwszych ze 130+ spodziewanych prelekcji na GIC 19.